De oudervereniging (OV)

De oudervereniging (OV) organiseert samen met andere ouders en vakleerkrachten het hele schooljaar leuke activiteiten voor uw kind(eren). U kunt denken aan:

  • Sinterklaas
  • Kerst
  • Carnaval
  • Koningsspelen
  • Hasselbraamdag
  • Schoolreisje en kamp
  • En faciliteert initiatieven die bijdragen aan een positief en veilig schoolklimaat.

Ouders betalen jaarlijks € 35,00 (vrijwillig) als bijdrage in de kosten van deze activiteiten. Van onschatbare waarde is de leuke tijd die uw kind(eren) beleven aan hun schoolperiode. Uw inzet als ouder tijdens deze activiteiten wordt enorm gewaardeerd!

Eén keer per jaar presenteert de OV haar jaarplan en de begroting voor het komende schooljaar.

Kom in contact of stel uw vragen via: ov@dehasselbraam.nl

Graag tot ziens bij de OV,
Namens Martijn, Anke, Coralie, Claire, Kim en Suzanne

Kalender voor de komende maand

De activiteiten van de kalender
komen tot nader order te vervallen.
Waar mogelijk zullen we
een alternatieve vorm zoeken.