Groep 2/3

Het leerjaar
Groep 3 is een heel bijzonder jaar! Voor het eerst krijgen kinderen hun eigen stoel en tafel, met een laatje waar alle eigen spulletjes in bewaard kunnen worden. Waar de kinderen in groep 2 al uitgebreid bezig zijn geweest met de voorbereidende vaardigheden van de vakken in groep 3, zoals lezen, schrijven en rekenen, gaat het nu echt gebeuren!

Speerpunten
Dit is het eerste jaar dat deze groep kinderen bij elkaar komt vanuit de verschillende kleuterklassen. Wij vinden het heel belangrijk om een fijne groepssfeer te realiseren. Kinderen zijn daar zelf verantwoordelijk voor! En wij als leerkrachten begeleiden kinderen daarin.

Vakgebieden

LezenLezen is toch wel dé activiteit waar het allemaal om draait in groep 3. We starten het jaar met het aanbieden van alle klanken en beginnen ook meteen met het lezen van woorden en korte zinnen. Aan het begin van het leesproces leren kinderen “hakken en plakken”, maar dit zal steeds vloeiender gaan. Al voor de kerstvakantie kennen de kinderen nagenoeg alle klanken en gaat het leestempo omhoog. Tijdens de leeslessen komt ook woordenschatuitbreiding aan bod en leren kinderen ook al de eerste spellingregels!

Rekenen: In groep 3 gaan we ook flink met getallen in de weer. Kinderen leren de getalstructuur tot en met honderd en leren op- en aftrekken tot en met 30. Daarnaast krijgen zij al enig inzicht in de standaardmaten zoals een centimeter, kilogram en liter. Ook klokkijken komt aan de orde, de hele en halve uren. En wat dacht u van rekenen met geld! Wij zijn een grote voorstander van handelend leren. Dus gebruik van materialen om het rekenen betekenisvol te maken voor de kinderen!

Schrijven: In groep 3 wordt de basis gelegd voor het handschrift van de kinderen. Wij leren de kinderen verbonden schrift toe te passen. Op deze manier wordt het schrijven een continue en soepele beweging. Daarbij zijn een goede schrijfhouding en pengreep van belang.

Dat zijn de drie hoofdvakken van groep 3. Maar er is nog zoveel meer! Handvaardigheid, bewegingsonderwijs, Engels, verkeer en muziek. Maar binnen de thema’s van het leesonderwijs wordt er ook aandacht besteed aan woordenschat, mondelinge vaardigheid, natuur en wereldoriëntatie. Om de overgang van groep 2 naar groep 3 niet te groot te maken is er ook ruimte voor spel. We hebben bij ieder (lees)thema een hoek waarin van alles te ontdekken is!

Leren leren
Naast bovenstaande vakken leren kinderen ook om zelfstandig te werken, verschillende taakjes achter elkaar uit te voeren, samenwerken, reflecteren op hun werk en wat doe ik als ik even niks aan de leerkracht kan vragen?

Thema’s
Aan het begin van het schooljaar maken we altijd een mooie herfstwandeling. Ook gaan we naar de duinen voor een project in de natuur. Verder vinden er uitstapjes plaats gekoppeld aan de thema’s waar wij in de klas mee bezig zijn. Een bezoek aan een boerderij of een plantenkweker.

Wanneer kinderen of ouders zelf goede ideeën hebben voor een leerzaam uitstapje staan we daar ook altijd voor open! Ook kunnen ouders in de klas iets komen vertellen over hun beroep. En om het jaar staat er bij ons een schoolreisje op het programma!