GO! Thematisch onderwijs

Op onze school werken we schoolbreed met GO! Een uitgebreide leeromgeving voor thematisch en geïntegreerd onderwijs voor onze leerlingen. Het prikkelt en daagt kinderen uit om zelf na te denken, om verbanden te zien en de juiste vragen te stellen in plaats van antwoorden te reproduceren. GO! stimuleert kinderen om een onderzoekende houding aan te nemen en creatieve oplossingen te bedenken. Kinderen leren samenwerken met andere kinderen en ontwikkelen hun passie en talenten. GO! biedt onder andere deze voordelen:

 • Lesgeven vanuit verwondering
 • Kinderen leren de juiste vragen te stellen
 • Kinderen leren verbindingen te maken

We werken vanuit acht inspirerende schoolbrede thema’s in een doorgaande leerlijn van groep 1 t/m 8. Elk thema sluit aan bij de belevingswereld van de kinderen. Kennis en vaardigheden worden telkens verbreed en verdiept:

 • Wonen en bouwen
 • De Aarde
 • Het Heelal
 • Wat is leven?
 • Vieren en herdenken
 • Uitvindingen en Ontdekkingen
 • De Wereld van Werk
 • Leonardo en de Renaissance

Alle vakken binnen het onderwijs, behalve rekenen en spelling, worden geïntegreerd en met samenhang aangeboden, dus thematisch:

 • Wereldoriëntatie
 • Burgerschap
 • Wetenschap en Techniek
 • Taal
 • Kunst en Cultuur
 • Digitale Geletterdheid