Aanmeldingsformulier

Aanmeldingsformulier openbare basisschool De Hasselbraam.

 • Personalia leerling

 • Voor de gegevensuitwisseling met Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) heeft de school een Burgerservicenummer (BSN) van de leerling nodig. Wanneer een leerling geen BSN heeft op het moment van inschrijving, wordt hiervoor het onderwijsnummer gebruikt.
 • Medische gegevens (niet verplicht)

 • Noodnummers

 • Gegevens vorig onderwijs

 • Broers en zussen

  Verklaring school:
  De gegevens van dit formulier zullen vertrouwelijk worden behandeld en wij houden ons aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Elke ouder heeft recht op inzage en correctie van onjuiste administratieve gegevens van het kind.
 • Personalia verzorger 1

 • Adres verzorger 1

  Indien afwijkend adres van leerling
 • Personalia verzorger 2

 • Adres verzorger 2

  Indien afwijkend adres van leerling
 • Toestemming voor gebruik foto’s en video’s van kind

  U mag natuurlijk altijd terugkomen op de door u gegeven toestemming
 • Ondergetekende(n) verklaart/verklaren:
  • dat hun kind wordt ingeschreven op Openbare Basisschool De Hasselbraam ;
  • geen bezwaar te hebben dat de school contact opneemt met de peuterspeelzaal/kinderdagverblijf/ vorige school;
  • dat hij/zij akkoord gaat met de afspraken zoals vermeld in de schoolgids;
  • dat zij informatie ontvangen hebben over de vrijwillige ouderbijdrage van de ouderraad cq oudervereniging;
  • zich te conformeren aan het schoolbeleid;
  • het formulier naar waarheid en volledig ingevuld te hebben.
 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.