Groep 6

Het leerjaar
De basis zit er voor een groot gedeelte in. Nu gaan we dieper op de stof in en worden de verschillen tussen leerlingen groter. Maar iedereen heeft natuurlijk zijn eigen kwaliteiten. Er wordt ook regelmatig lesstof herhaald en extra ingeoefend, zodat de kinderen kunnen terugvallen op geautomatiseerde processen. In dit leerjaar gaan de kinderen ook met eigen leerpunten aan de slag. Wat kan ik al goed en waar wil ik nog beter in worden?

Speerpunten
In groep 6 praten we ook veel over hoe we met elkaar omgaan. De leerlingen gaan meer naar elkaar kijken en vinden elkaar ook steeds interessanter. Dat levert natuurlijk gezellige momenten op, maar ze leren ook steeds beter omgaan met conflicten. ICT krijgt een steeds prominentere plek in het lesprogramma en binnen het thematisch werken wordt serieus aan projectpresentaties gewerkt.

Vakgebieden
De hoofdvakken zoals rekenen, taal, spelling en begrijpend lezen zijn belangrijke vakken, maar het is ook goed om de wereld te gaan ontdekken. Dit gebeurt via de WO-vakken, projecten, verkeer , Engels enz. Iedereen heeft zo zijn eigen interesses en die leren de kinderen ontdekken in deze jaren. De Hasselbraam Academie helpt kinderen te ontdekken waar nog andere talenten of interessegebieden liggen.

Leren leren
De leerlingen leren steeds beter zelfstandig werken. Zo proberen ze langer aan één of meerdere taken te werken. Ze gaan leren plannen, maar ook leren ze hoe ze vooral efficiënt kunnen samenwerken, waarbij ieder zijn eigen inbreng en verantwoordelijkheid heeft, bijv. door verschillende rollen aan te nemen tijdens het samenwerken. Dit is erg belangrijk als ze straks de stap naar het VO gaan maken.

Thema’s
In groep 6 gaan de kinderen naar het Rijksmuseum elk jaar. Dit is een ontzettend mooi uitje in Amsterdam. Verder wordt vooral in de wereldoriëntatie aangesloten bij de school-brede thema’s. Daarin staan de mens, de wereld, burgerschap, 21e eeuwse vaardigheden, historie, cultuur en wetenschap centraal.