Groep 6

Het leerjaar
Groep 6 en 7 zijn twee erg belangrijke jaren in de schoolloopbaan van een kind. De basis zit er voor een groot gedeelte in. Nu gaan we dieper op de stof in en worden de verschillen tussen leerlingen groter. Maar iedereen natuurlijk zijn eigen kwaliteiten.

Speerpunten
In groep 6 en 7 praten we ook veel om hoe we met elkaar omgaan. De leerlingen gaan toch meer naar elkaar kijken. En vinden elkaar ook steeds interessanter. Dat maakt het vaak ook erg gezellig, maar ze leren ook omgaan met conflicten. En hoe we deze op een goede manier kunnen oplossen.

Vakgebieden
De hoofdvakken zoals rekenen, taal, spelling en begrijpend lezen zijn belangrijke vakken, maar het is ook goed om de wereld te gaan ontdekken. Dit gebeurt via de WO-vakken, projecten, verkeer enz. Iedereen heeft zo zijn eigen interesses en die leren de kinderen ontdekken in deze jaren.

Leren leren
De leerlingen leren steeds beter zelfstandig werken. Zo proberen ze langer aan één of meerdere taken te werken. Ze gaan leren plannen, maar ook leren ze hoe ze goed kunnen samenwerken. Bijv. door verschillende rollen aan te nemen tijdens het samenwerken. Dit is erg belangrijk als ze straks de mooie stap naar het VO gaan maken.

Thema’s
Groep 6 gaat naar het Rijksmuseum elk jaar. Dit is een ontzettend mooi uitje in Amsterdam. Groep 7 gaat voor het eerst op kamp. En ze krijgen na de CITO entree als een pre-advies zodat ze al een idee krijgen welk niveau bij hen past.