Groep 1/2

Het leerjaar
Kleuters komen als 4- jarigen voor het eerst binnen in de kleuterklas. Vol verwondering, ongedwongen en vol fantasie willen ze de wereld verkennen. Spelenderwijs en ontdekkend leren zij van en met elkaar.

Speerpunten
De sociale ontwikkeling is erg belangrijk in de kleutergroep. Het samen spelen en werken speelt hierbij een grote rol. Wij stimuleren bij de leerlingen zelfstandigheid en zelfredzaamheid. De emotionele ontwikkeling staat altijd voorop zodat de leerlingen vol vertrouwen en met een goed welbevinden zich veilig voelen in de klas.

Vakgebieden
Dagelijks werken we aan de voorbereidende taal/ rekenontwikkeling. Spelenderwijs en vooral handelend zijn ze hiermee bezig. Onze regelmatig wisselende themahoeken sluiten hierbij aan. Daarnaast is ook de motorische ontwikkeling belangrijk; zowel de fijne als grove motoriek.

Leren leren
Bij de kleuters komen ze voor het eerst in aanraking met leren leren. Hiermee leren we de kleuters stapje voor stapje zelfstandiger te worden, om te gaan met uitgestelde aandacht en het samen spelen en werken.

Thema’s
Het dagritme en de seizoenen komen uitgebreid aan bod in de kleutergroep. De thema’s wisselen en rondom een thema proberen we af en toe een uitje te plannen of bijv. iemand uit te nodigen die wat kan vertellen over het thema.