Groep 4

Het leerjaar
In groep 3 zijn de kinderen het hele jaar bezig geweest met het aanvankelijke leesproces. In groep 4 borduren we hierop voort met het technisch lezen. Daarnaast gaan we in groep 4 ook lekker aan de slag met de tafels van vermenigvuldiging. De kinderen hopen allemaal tafeldiploma te halen van de tafels 1 t/m 10.

Speerpunten
Natuurlijk zijn deze er ook in groep 4. Het meer leren samenwerken, jezelf presenteren, hoe speel je samen in het spel. Komt iedereen aan bod? Een belangrijk speerpunt is het geven van ik-boodschappen en het leren benoemen van elkaars kwaliteiten. Daarvoor geven ze elkaar een veer. Het handschrift is zeker een speerpunt. Willen ze goed leren spellen is leesbaar schrijven zeer belangrijk. Vanuit de behoefte aan bewegen worden verschillende lessen bewegend aangeboden.

Vakgebieden
De hoofdvakken zijn: rekenen, taal, lezen, spelling en schrijven. Taal en spelling met de methode Taal Actief is in groep 4 nieuw voor de kinderen. In groep 4 leren de kinderen ook hoe je in een lijntjesschrift moet werken. Na de herfstvakantie starten we ook met begrijpend lezen.

Leren leren
De leerlingen leren steeds beter om te gaan met uitgestelde aandacht, zelfstandig doorwerken, hoe vraag je iets en wanneer, samenwerken, evalueren. Want het is hartstikke zinvol om te weten waarom iets goed is gelukt toch? Dat wat ze in groep 3 geleerd hebben wordt verder uitgebouwd in groep 4. Ze zetten daarin mooie stappen.

Thema’s
We starten het jaar met een thema, om ze welkom te heten. We gaan daarna mee in de seizoenen en hangen daar heel veel gesprekken en activiteiten aan op. Elk jaar hebben we een uitje in de natuur; of we gaan naar de bossen of naar de duinen. In het voorjaar doen enkele kinderen uit de klas hun communie.