Groep 4

Het leerjaar
In groep 3 zijn de kinderen het hele jaar bezig geweest met het aanvankelijke leesproces. In groep 4 borduren we hier op voort met het technisch lezen. Daarnaast gaan we in groep 4 ook lekker aan de slag met de tafels van vermenigvuldiging. De kinderen halen dit jaar hun kleine tafeldiploma.

Speerpunten
Op sociaal vlak gebeurt er ook wel iets in groep 4. De kinderen leren goed samen een spel te spelen; iedereen komt aan bod en er wordt gespeeld volgens de regels. Daarnaast worden er een aantal keer per jaar samen met groep 3 circuits georganiseerd. Dit kan op creatief gebied zijn maar ook voor rekenen of motoriek.

Vakgebieden
De hoofdvakken zijn: rekenen, taal, lezen, spelling en schrijven. Taal en spelling met de methode Taal Actief is in groep 4 nieuw voor de kinderen. In groep 4 leren de kinderen ook hoe je in een lijntjesschrift moet werken.

Leren leren
De leerlingen leren steeds beter om te gaan met uitgestelde aandacht. Vragen stellen doen ze in de eerste vragenronde na de instructie en daarna met hun blokje. Tijdens contractwerk leren ze hun taken te plannen in een eigen gekozen volgorde. Hoe het werken aan contractwerk ging evalueren we aan het einde van de week: wat ging goed en wat kan beter.

Thema’s
Elk jaar hebben we een uitje in de natuur; of we gaan naar de bossen of naar de duinen. In april of mei doen enkele kinderen uit de klas hun communie.