Logo de Hasselbraam

Openbare basisschool de Hasselbraam
Sportlaantje 8
5076 AM  Haaren (NB)
T 0411-622839
E info@dehasselbraam.nl

Facebook de Hasselbraam

Algemeen

Clip_11-490x275De Hasselbraam is de enige openbare school in het dorp Haaren. De school is op initiatief van een groep ouders opgericht op 1 augustus 1998.
De school onderscheidt zich door individueel gericht onderwijs met aandacht voor hoofd, hart en handen, de school hanteert een continurooster.

In februari 2016 zijn we verhuisd naar brede school “De Sprankel”.
Samen met basisschool de Klim-Op, kinderdagverblijf de Kindertuin, de sporthal en Centrum voor Jeugd en Gezin geven wij vorm aan de Sprankel. Kwaliteit bieden voor de kinderen  en de verbinding tussen sportverenigingen, buitenschoolse opvang en basisonderwijs staan centraal. De slogan luidt dan ook “van samenwonen, naar samenwerken!” 

De kinderen komen uit Haaren, maar ook uit enkele dorpen uit de omgeving, zoals Oisterwijk, Helvoirt en Biezenmortel. De school telt momenteel 165 leerlingen. Motieven van de ouders om voor onze school te kiezen zijn: het specifieke onderwijsconcept, de openbare identiteit en het continurooster.

De Hasselbraam ziet het als haar centrale opdracht om modern en didactisch verantwoord basisonderwijs te verzorgen. Tegelijkertijd is haar taak om de sociale, emotionele en lichamelijke gezondheid van het kind systematisch te bevorderen en hen zo tot betrokken en leergierige leerlingen te maken.

Qua houding en gedrag vervullen de leerkrachten een voorbeeldfunctie. Het onderwijs(aanbod) is zodanig afgestemd op de individuele capaciteiten van de leerling dat zij gestimuleerd worden in het ontwikkelen van een attitude die hen steeds beter in staat stelt om zelfstandig en probleemoplossend te denken.

Kalender voor de komende maand

27-09
04-10
11-10

Hasselbraam
Academie
Groep
5 t/m 8