Algemeen

De Hasselbraam is de enige openbare school in het dorp Haaren. De school is op initiatief van een groep ouders opgericht op 1 augustus 1998.
De school onderscheidt zich door creatief, kindgericht onderwijs met aandacht voor hoofd, hart en handen. De school hanteert een continurooster.

In februari 2016 zijn we verhuisd naar brede school “De Sprankel”.
Samen met basisschool de Klim-Op, kinderdagverblijf de Kindertuin, de sporthal en Centrum voor Jeugd en Gezin geven wij vorm aan de Sprankel. Kwaliteit bieden voor de kinderen en de verbinding tussen sportverenigingen, buitenschoolse opvang en basisonderwijs staan centraal. De slogan luidt dan ook “van samenwonen, naar samenwerken!”

Met het bestuur van Stroomm, medezeggenschapsraad, oudervereniging,  en ouders hebben we ons gebouw vorm mogen geven. We zijn enorm trots op onze prachtige school. Met de architect hebben we gekeken waar in de wereld het beste onderwijs gegeven wordt en wat de invloed van het gebouw op het onderwijs is. Vervolgens zijn we gekomen tot het vormgeven van grote lokalen, die steeds gekoppeld zijn door een vouwwand. We werken vanuit het 4-ogen principe. Op vaste momenten gaat de wand open waarna we met 2 of 3 leerkrachten, vanuit gezamenlijke verantwoordelijkheid, het onderwijs voor de kinderen verzorgen.

De kinderen komen uit Haaren, maar ook uit enkele dorpen uit de omgeving, zoals Oisterwijk, Helvoirt en Biezenmortel. De school telt momenteel 155 leerlingen. Motieven van de ouders om voor onze school te kiezen zijn: het specifieke onderwijsconcept, de openbare identiteit, de aandacht voor cultuur en expressie en de ouderbetrokkenheid .

De Hasselbraam ziet het als haar centrale opdracht om modern en didactisch verantwoord basisonderwijs te verzorgen. Tegelijkertijd is haar taak om de sociale, emotionele en lichamelijke gezondheid van het kind systematisch te bevorderen en hen tot betrokken, zelfstandige en leergierige leerlingen te maken. Bovenal willen we voor de leerlingen een fijne school zijn waar iedereen zich welkom en gewaardeerd voelt.

Qua houding en gedrag vervullen de leerkrachten een voorbeeldfunctie. Het team werkt met veel plezier aan onderwijsontwikkelingen en is voortdurend op zoek naar kansen en mogelijkheden. Het onderwijs(aanbod) is zodanig afgestemd op de individuele capaciteiten van de leerling dat zowel leerlingen als teamleden gestimuleerd worden in het ontwikkelen van een attitude die hen steeds beter in staat stelt om probleemoplossend te denken.