Groep 5

Het leerjaar
De kinderen gaan in de leerstof, het tempo en op sociaal gebied een grote sprong maken. Komen ze aan het begin van het schooljaar nog binnen als onderbouwers, aan het einde van het schooljaar vertrekken ze als bovenbouwers. Er komt veel nieuwe leerstof aan bod. Denk hierbij aan: cijferend optellen, woord- ontleden, extra spellingcategorieën, etc.

Speerpunten
De kinderen worden steeds ouder en er gaan op sociaal gebied andere dingen spelen. De rol die de kinderen aannemen binnen de groep verandert.

Om de kinderen te begeleiden in dit groepsproces zetten we aan het begin van groep 5 een Fides-training in. De eerste weken zetten we de Gouden Weken in om het groepsproces te stimuleren.

Vakgebieden
In groep 3 en 4 is het leren lezen een belangrijk onderdeel. In groep 5 leren ze steeds beter en sneller lezen. Daarnaast leren ze gebruik maken van interpunctie en intonatie. Bij het vak rekenen leren de kinderen o.a. tot op de minuut nauwkeurig klokkijken en memoriseren ze de tafels nog beter. In groep 5 komt ook “oriëntatie op jezelf en de wereld”  als vak erbij. We zijn gestart met een nieuwe methode: GO! Hierin werken we schoolbreed aan een thema.

Leren leren
Er wordt een steeds groter beroep gedaan op de zelfstandigheid van de leerlingen. Ze werken langer zelfstandig aan taken en er wordt verwacht dat ze het één en ander zelf op kunnen lossen. Daarnaast gaat de samenwerking een stap verder. Ze leren elkaar feedback geven en bij het keuzemoment voor een samenwerkingspartner leren de kinderen om verder te kijken dan hun vriendje/vriendinnetje om mee samen te werken. Ze leren echt door en met elkaar.

Thema’s
In groep 5 maken de kinderen ook kennis met de moestuin en gaan ze hierin ook aan het werk. In dit leerjaar doen de kinderen voor het eerst mee aan de Hasselbraam Academie. Dat betekent dat ze een aantal vrijdagen ook ’s middags naar school gaan om hun talenten te ontdekken. De activiteiten zijn erg breed, van creatieve tot sportieve workshops en van muzikale tot technische ontdekkingen.