Stichting leerKRACHT

Op onze school werken we met de methodiek van Stichting leerKRACHT. Met behulp van deze methodiek werken wij het hele jaar door aan de kwaliteitsverbetering van ons onderwijs. We gebruiken daarbij verschillende instrumenten, zoals bord- en werksessies. Als team leren we van elkaar. Op die manier verbeteren we samen ons onderwijs. Ieders inbreng is welkom. Zo maken we optimaal gebruik gebruik van elkaars kennis en kunde, waardoor onze manier van werken steeds beter op elkaar aansluit.

Om in een periode onderwijsdoelen te realiseren werken we als team aan de lespraktijk met de vier leerKRACHT-instrumenten. Deze instrumenten zijn:

  • De bord- en werksessie. De bordsessie is een wekelijkse, korte sessie, waarin we met collega’s en de schoolleiding de voortgang bespreken. Aansluitend gaan we in een werksessie met de bijbehorende acties aan de slag.
  • Gezamenlijk lesontwerp. De doelen die we met ons team vaststellen vertalen we in tweetallen naar de dagelijkse lespraktijk. Daarbij gebruiken we elkaars kennis en kijken we samen welke handvatten onderwijsonderzoek biedt.
  • Lesbezoek en feedback. Of een verbeterd lesontwerp werkt, blijkt pas in de praktijk. Daarom geeft een leraar deze les en komt een collega deze les te observeren. Doel van de observatie is te zien en te horen wat het effect van de les op leerlingen is.
  • De stem van de leerling. De leerling is de grootste inspiratiebron voor nieuwe doelen en acties. Zij kunnen bij uitstek feedback geven over ons onderwijs en werken zo mee aan verbetering.

Wil je meer weten over de leerKRACHT-aanpak, bekijk dan onderstaande video of lees meer op de website van Stichting leerKRACHT.