De activiteiten van de kalender
komen tot nader order te vervallen.
Waar mogelijk zullen we
een alternatieve vorm zoeken.