Logo de Hasselbraam

Openbare basisschool de Hasselbraam
Sportlaantje 8
5076 AM  Haaren (NB)
T 0411-622839
E info@dehasselbraam.nl

 

Facebook de Hasselbraam

Ouderhulp

 • Beste ouders/ verzorgers,
  Ook voor het komend schooljaar, 2018/2019, staan er weer veel verschillende leerzame en leuke activiteiten op het programma voor de kinderen. Deze activiteiten organiseren we samen met de oudervereniging (ov), andere enthousiaste ouders en het team.

  Wij zijn op zoek naar ouders die ons een handje willen helpen met het organiseren van de activiteiten (mee te draaien in een werkgroep) en willen helpen op de dag van de activiteit zelf. Voor al deze activiteiten geldt: “vele handen maken licht werk”. Om deze activiteiten te organiseren en in goede banen te leiden kunnen we niet zonder uw hulp. Deze is onmisbaar en van grote waarde voor de kinderen en leerkrachten van de Hasselbraam.

  Graag willen we dan ook aan u vragen om de onderstaande enquête in te vullen.

  De ingevulde gegevens worden uiteraard vertrouwelijk behandeld. Ze zijn alleen beschikbaar voor de leden van het team en de OV. De vragenlijst kent verder dezelfde opzet als eerdere jaren. NB. sommige browsers kunnen een foutmelding geven na het invullen en versturen; ook dan is het formulier goed verzonden.

  Één ouder vult hieronder gegevens in. Op het opgegeven e-mailadres of telefoonnummer wordt u benaderd. Indien beide ouders actief willen zijn en een eigen telefoonnummer en/of e-mailadres hebben, vul dan a.u.b. ieder apart een vragenlijst in.
 • Heeft uw kind een andere achternaam, gelieve deze hierboven ook in te vullen.
 • COMMISSIES

  Commissies verzorgen werkzaamheden gedurende het gehele jaar. U kunt zich opgeven om actief te zijn in de volgende commissies. Graag ook het vakje aankruisen als u nu al actief bent voor één van de commissies en dat wil voortzetten. (meerdere antwoorden zijn mogelijk).
  Als u zich opgeeft voor een commissie, zal de leiding van deze commissie u benaderen, op het moment dat uw hulp daadwerkelijk nodig is. Voor vragen kunt u contact opnemen met de contactpersoon van de commissies.
 • WERKGROEPEN

  Binnen een werkgroep helpen ouders onder de verantwoordelijkheid van één of twee teamleden mee in de voorbereiding (organisatie) of de uitvoering van een activiteit (dag zelf). Een werkgroep start zes weken voordat de activiteit plaats vindt en stopt na de activiteit. U kunt op verschillende manieren behulpzaam zijn bij werkgroepen: helpen bij het organiseren vooraf en/of op de dag van de activiteit zelf. Meerdere antwoorden zijn mogelijk.
 • Als u zich opgeeft voor de organisatie of hulp van de dag, dan zal de OV u benaderen, op het moment dat uw hulp daadwerkelijk nodig is.
 • HULP BIJ ACTIVITEITEN

  De school organiseert een aantal activiteiten waarbij de rol van de OV is beperkt tot het leveren van een financiële bijdrage en/of de inventarisatie van ouders die bij de activiteit willen helpen. Als u bij een activiteit kunt helpen, klikt u dan aan of u samen met de leerkracht deze activiteit wil organiseren of dat u aanwezig kunt zijn op de dag(en) van de activiteit. Als u niet kunt helpen, hoeft u niets in te vullen.
  voetbalteam begeleiden
  minimaal 2 ouders nodig om kinderen uit de klas te halen
  meerdere antwoorden mogelijk
  Als u zich opgeeft voor hulp bij activiteiten, dan benadert de leerkracht u op het moment dat uw hulp daadwerkelijk nodig is. Bij activiteiten waarvan de data nog niet exact bekend zijn of groter van omvang (zoals schoolkamp en musical), informeren de leerkrachten later in het jaar specifieker naar uw hulp of vragen of de geplande datum u schikt.
 • HULP ALGEMEEN

  Het is fijn als we ouders voor hulp mogen benaderen, voor andere activiteiten dan hiervoor genoemd, of wanneer er zich niet genoeg ouders hebben opgegeven voor een bepaalde activiteit. Mogen we u bellen of mailen als er extra hulp nodig is? Zo ja, kunt u aangeven op welke dagen u beschikbaar bent?
 • GEEN INZET MOGELIJK

  Indien het niet mogelijk is om dit jaar hulp te bieden, willen wij u vragen om dat via onderstaand vakje kenbaar te maken.
 • De Oudervereniging en de directie van de Hasselbraam danken u nu al hartelijk voor het invullen van de vragenlijst en uw inzet! LET OP!: Controleert u a.u.b. nog even of u de juiste gegevens hebt ingevuld? (soms kan een vinkje verspringen.) Druk daarna op de knop verzenden (rechts onderin). Na enkele minuten verschijnt er een berichtje in uw mailbox (de Hasselbraam Inventarisatie ouderhulp 2018-2019) met een overzicht van de ingevulde gegevens. Mocht er onverhoopt iets niet kloppen: neem dan a.u.b. contact op met ons.

 

 

Kalender voor de komende maand

10 juni
Alle kinderen
vrij ivm Pinksteren

11 t/m14 juni
alle kinderen vrij
ivm studieweek

17 juni 
Rapport mee 
naar huis