Groep 7/8

Schooljaar 2021-2022
In groep 7/8 staat Samantha de hele week voor de klas.

Het leerjaar
Groep 7
: een jaar waarin de kinderen moeten wennen aan het abstracte van bijna alle vakken. Ze krijgen werkwoordspelling erbij. Een jaar waarin ze hun verkeersexamen afleggen. Ook het jaar waarin ze de cito entreetoets maken en een pre-advies krijgen voor de middelbare school. We doen mee aan Mediamasters, een programma over mediawijsheid. De voorleeskampioenschappen staan op het programma en ook leren de kinderen aan het einde van het jaar de regels voor het brigadieren (wat ze in groep 8 gaan doen). In groep 7 gaan ze voor het eerst op kamp! Er wordt ook iemand ingewerkt in het bedienen van de muziekinstallatie, omdat dat een vaste taak is in groep 8.

In groep 8 worden bovenstaande zaken verder uitgebreid: Voorleesdagen op peuterspeelzaal, brigadieren en de verantwoordelijkheid over de muziek tijdens presentaties op school. De kinderen krijgen hun advies voor het middelbaar onderwijs, gaan daar kijken en aanmelden. Doordat het uitstroomniveau duidelijker wordt, worden er aan alle kinderen andere vragen gesteld en worden er verschillende eisen gesteld. De Route8 (eindtoets) wordt afgenomen, om te kijken of het advies kloppend is; een mooie afronding van hun basisschool loopbaan. In dit leerjaar besteden de kinderen aandacht aan dodenherdenking, leggen zij een krans bij het monument van de Schotse bevrijders en bezoeken zij kamp Vught. Natuurlijk sluit groep 8 af met een musical en een grandioos afscheid. Op de Hasselbraam-donderdag worden zij uitgeveegd uit de school, uitgezwaaid door alle kinderen en juffen en meesters.

Speerpunten
Het leren leren, vanuit verbinding en respect met elkaar samen werken en ontwikkelen in de groep. Zoeken naar creatieve vormen om droge vakken te oefenen. De kinderen het beste uit zichzelf laten halen.

Vakgebieden
In de groepen 7 en 8 wordt het rekenen steeds abstracter. Het cijferen neemt een spurt. Verder wordt het metriek stelsel verdiept, zoals bijv. inhoudsmaten. Van de verhoudingstabellen gaan ze in 7 over op de breuken en procenten. In groep 8 wordt dit verder uitgediept en leren de kinderen ook vermenigvuldigen en delen met breuken. Bij taal wordt de woordenschat natuurlijk verder uitgebreid. Ook grammatica en zinsbouw krijgen er steeds meer lagen bij. Eind groep 6 beginnen de kinderen met werkwoordspelling en door de leerjaren heen komen alle vormen van werkwoordspelling voorbij. Zoals het voltooid- en het tegenwoordig deelwoord, het bijvoeglijk gebruikt voltooid deelwoord en de gebiedende wijs. Kinderen krijgen te maken met buitenlandse leenwoorden. Voor aardrijkskunde krijgen ze in groep 7 te maken met Europa en in groep 8 met de wereld. Tijdens natuurkundelessen krijgen de kinderen in groep 8 ook seksuele voorlichting. Dat is voor sommigen best een dingetje. Gedurende de jaren van de basisschool wordt de geschiedenis doorlopen en in groep 8 eindigen we dan met de Eerste en de Tweede Wereldoorlog. Voor Engels volgen we een lijn door alle leerjaren heen. In groep 7 en 8 komt daar ook grammatica en zinsbouw bij.

Leren leren
Leren leren is een doorlopend proces op onze school. Er wordt steeds meer zelfstandigheid verwacht en geoefend bij de kinderen. Reflectie op het proces, waarom gaan er dingen goed en misschien minder soepel? Waar kun je hulp bij gebruiken, wat kun je zelf? Leren plannen. Zowel van het gewone werk en het contractwerk als- in groep 8- het huiswerk. We helpen de kinderen zelfstandig te kunnen functioneren en problemen/ uitdagingen op te lossen.

Thema’s
Met museumschatjes gaan zowel groep 7 als groep 8 naar een museum toe. Dit uitje past meestal bij de wereld oriënterende vakken. Kamp Vught is bijvoorbeeld een passend uitje in groep 8.